Specifieke diensten voor specifieke eisen

Wij hebben een ruim aanbod aan diensten voor u. Of u nu één of meerdere diensten nodig hebt, wij denken met u mee. Bekijk hier het volledige overzicht van onze diensten.

Salarisadministratie

Personeel

Indien u personeel in dienst heeft dan bent u verplicht om een loonadministratie te voeren. De regelgeving hieromtrent zijn behoorlijk ingewikkeld en onderhevig aan regelmatige veranderingen. Voor een vast bedrag per maand per werknemer en werkgever kunnen wij deze zorg voor u uit handen nemen. Voor elke werknemer wordt een loonstaat aangemaakt, maandelijks wordt er een loonstrook voor de werknemer opgemaakt en na afloop van het jaar worden ook de jaaropgaven voor uw werknemers opgesteld. Tevens dragen wij zorg voor de maandelijkse loonheffing aangifte.

In 2016 maken we gebruik van een webportal en salarisadministratie app voor Android en Ios. Zowel werknemer als werkgever kan 24/7 de zaken inzien.

De keuze is aan u of uw salarisstroken digitaal, per post of op beide methoden uitgereikt worden. Hierdoor kunnen wij u een eenvoudige oplossing aanbieden tegen een zeer betaalbare prijs.

Belastingen

Inkomstenbelasting

Aan de inkomstenbelasting zijn zowel particulieren als ondernemers die een eenmanszaak, maatschap of vof drijven onderworpen. De belangrijkste bron voor de inkomstenbelasting van ondernemers is de ‘winst uit onderneming’. Deze wordt bepaald middels de opgestelde jaarrekening van de onderneming. Ondernemers (die voldoen aan het zogenoemde urencriterium) kunnen vervolgens gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten zoals de ondernemersaftrek en de MKB-vrijstelling. Wanneer u uw inkomstenbelasting door ons laat verzorgen kunt u erop vertrouwen dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van alle fiscale mogelijkheden.

Vennootschapsbelasting

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, zoals de besloten vennootschap (BV), zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting geldt de winst, welke door middel van de jaarrekening naar voren komt, als basis voor de aangifte. De aangifte van de vennootschapsbelasting van uw onderneming kunt u door ons laten verzorgen.

Omzetbelasting

Met de omzetbelasting krijgt vrijwel iedere ondernemer te maken. Op basis van de administratie van uw onderneming stellen wij periodiek de aangifte van de omzetbelasting op. Hierbij wordt door ons een uitvoerige controle gedaan op de juistheid van de verschuldigde of terug te vorderen omzetbelasting.

Loonheffingen

Indien u als ondernemer te maken heeft met personeel dient u als werkgever loonheffing in te houden om deze vervolgens af te dragen aan de belastingdienst.

Wij van Lenderink Accountants zorgen voor een juiste aangifte bij de belastingdienst.

Overige belastingen

Incidenteel zullen er andere aangiften moeten worden gedaan. Ook bij deze aangiften zullen wij u ondersteunen.  Hierbij kunt u denken aan: Erf- en schenkbelasting en Dividendbelasting.

Horizontaal toezicht

In onze moderne samenleving is samenwerking de sleutel om te komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat voortbrengingsketens optimaal op elkaar zijn afgestemd om snelle doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit te waarborgen. Dat geldt ook voor het fiscale proces: de hele administratieve keten van

transactie tot aangifte en aanslag is een keten waarin de ondernemer, de fiscale dienstverlener én de Belastingdienst een rol spelen.

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf, in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier én op een manier waarbij de belastingplichtige weet waar hij aan toe is.

Accountancy

Jaarrekening

De jaarrekening is een jaarlijkse weergave van de financiële situatie van een onderneming. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de balans en de winst- en verliesrekening. De jaarrekening komt tot stand aan de hand van de gegevens uit de financiële administratie van de onderneming. De balans geeft alle bezittingen en schulden weer op een bepaald moment en de winst- en verliesrekening het resultaat over het afgelopen boekjaar. De informatie die de jaarrekening verschaft is in eerste instantie erg belangrijk voor de ondernemer zelf om te zien hoe de onderneming ervoor staat. Voor veel (startende) ondernemers kan het echter lastig zijn om de informatie van de jaarrekening daadwerkelijk goed te begrijpen en wellicht nog belangrijker is de vraag hoe daarop te reageren. Deze vertaalslag is de taak van een goede adviseur. Hiervoor bent u bij Lenderink Accountants aan het juiste adres.

Verschillende soorten jaarrekeningen

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Fiscale jaarrekening

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomsten of vennootschapsbelasting.

Bedrijfseconomische jaarrekening

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van een onderneming. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar het geeft de werkelijke situatie. Het geeft een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Externe partijen

Naast de ondernemer(s) zelf zijn er echter ook andere belanghebbende van de jaarrekening. Een belangrijke partij is uiteraard de belastingdienst, aangezien de belastingdienst een medegerechtigde is in de winst van de onderneming. Mede hierdoor dient de jaarrekening aan een hoop wetgeving te voldoen. Deze zorg nemen wij voor u uit handen.

Publicatie

Wanneer de jaarrekening is ondertekend door zowel bestuurder als aandeelhouder, kunnen wij via SBR* de verplichte publicatiebalans deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer er afspraken met de bank zijn, zullen we natuurlijk ook hierin ondersteunen en de gegevens na uw instemming doorzenden naar de belanghebbende bank.

Administratie

Administratieve Ondersteuning

Bij de uitvoering van een deugdelijke administratie voor uw onderneming gaat het erom dat alle financiële feiten die zich voordoen in uw onderneming op een systematische wijze worden vastgelegd. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw inkopen, verkopen, betalingen en ontvangsten. Het uiteindelijke resultaat van dit wettelijk verplichte boekhouden is de periodieke balans en winst- en verliesrekening.

Een deugdelijke administratie is in eerste instantie natuurlijk een belangrijke voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Vele economische beslissingen die u als ondernemer maakt zijn op basis van de informatie uit de financiële administratie. Daarnaast vormt de financiële administratie uiteindelijk de basis voor uw belastingaangiften. De wetgever stelt daarom ook diverse eisen aan de administratie van uw onderneming. In principe geldt hierbij dat hoe ‘groter en gecompliceerder’ de onderneming is, hoe meer eisen er vanuit de wetgever gesteld worden aan de financiële administratie.

Lenderink Accountants beschikt over de kennis en kunde om de administratie van uw onderneming uit handen te nemen. Wij maken daarbij gebruik van professionele financiële administratie software. Of u nou de gehele administratie wilt uitbesteden of gedeeltelijk, alles is mogelijk bij Lenderink Accountants.

Veel administratiekantoren en accountantskantoren bieden de mogelijkheid de administratie te automatiseren. Wilt u dit graag, of juist helemaal niet, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben veel ervaring met administratiepakketten en kunnen zowel online als offline ondersteunen in de pakketkeuze welke past bij uw wensen.

Voor meer informatie over deze dienst of voor het maken van een afspraak, kunt u uiteraarmet ons opnemen.

Hoe kunnen we u helpen?
Neem vrijblijvend contact op

Bedankt voor het invullen, we hebben uw informatie ontvangen
Er ging iets niet helemaal goed, probeer het nog een keer