Share

 Reparatie_wetgeving

Vergoedingen en verstrekkingen moeten volgens de werkkostenregeling (WKR) voldoen aan een ‘gebruikelijkheidstoets’. Daarbij hanteert de Belastingdienst een doelmatigheidsgrens. Hoe benut u deze optimaal en waarom is dit gunstig?

Werkkostenregeling.

Volgens de WKR mag u in 2015 1,2% van de loonsom naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Komt u hieraan tekort, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Verder geldt er in beginsel slechts één belangrijke beperking, de zogeheten ‘gebruikelijkheidstoets’.

Gebruikelijkheidstoets: wat is dat?

Niet meer dan 30% afwijken.

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Let op. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer en dus gewoon belast. Dit is ook zo als u binnen de vrije ruimte van 1,2% blijft.

Invulling in de praktijk.

Het zal daarbij helaas niet altijd duidelijk zijn wat ‘vergelijkbare omstandigheden’ zijn en wat, als deze omstandigheden toch gevonden zijn, dan ‘gebruikelijk’ is. De wetgever heeft er bij de invoering van de WKR echter bewust voor gekozen hier in de praktijk invulling aan te laten geven.

Marge van € 2.400,-

Doelmatigheidsgrens.

De gebruikelijkheidstoets is alleen bedoeld voor bijzondere gevallen. De fiscus zal dus moeten aantonen dat een bepaalde vergoeding of verstrekking meer dan 30% afwijkt van een vergelijkbare situatie. Om praktische redenen gaat men ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal € 2.400,- per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is. Slechts boven dit bedrag kunt u moeilijkheden verwachten en dan nog alleen als de vergoeding of verstrekking ongebruikelijk is. Een gebruikelijk cadeau van bijvoorbeeld € 3.000,- valt dus gewoon binnen de regeling.

Voorbeeld

U geeft uw werknemers met kerst een pakket met twee flessen champagne. Uw directeur krijgt echter een zeldzame fles whisky van € 5.000,-. Hoe gaat u daarmee om?

Vrijgesteld?

Een kerstpakket is onder de werkkostenregeling niet vrijgesteld en dus belast.

Vrije ruimte?

U kunt het onderbrengen in de vrije ruimte. Hier geldt de gebruikelijkheidstoets.

Gebruikelijkheidstoets.

Een kerstpakket van € 5.000,- is niet gebruikelijk. De waarde wijkt meer dan 30% af van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven (stel € 1.000,-). Over het deel boven de 30%-grens (€ 5.000,- -/- € 1.300,- = € 3.700,-) moet de directeur belasting betalen.

Marge € 2.400,-.

Als u de waarde van de fles whisky beperkt tot € 2.400,-, valt u nog binnen de marge. U krijgt dan geen naheffing, ook al wijkt de waarde € 1.100,- meer af dan is toegestaan.

Bruteren?

Wilt u dat niet, dan zult u moeten bruteren over € 3.700,-. Dat is een dure grap!

Optimaal gebruik van de marge.

Met gebruikmaking van de marge kunt u uw betere werknemers bijvoorbeeld aan het eind van het jaar onbelast een bonus van maximaal € 2.400,- verstrekken. Tip. Dat geldt zelfs voor de parttimer die tegen het minimumloon werkt, maar ook voor de DGA! Let op. De Belastingdienst heeft overigens wel aangekondigd de gebruikelijkheidstoets te willen aanscherpen, maar zover is het nog niet.

Tip:

Als u een vergoeding of verstrekking aan uw personeel geeft die per jaar niet meer dan € 2.400,- per werknemer bedraagt, toetst de fiscus niet of deze wel gebruikelijk is. Tot dit bedrag kunt u dus naar eigen goeddunken de werkkostenregeling toepassen.
Share