Share

BGL

Wetsvoorstel.

In het kader van de aanpak van de ‘schijnzelfstandigheid’ is kort na Prinsjesdag het Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) gepubliceerd. Het was de bedoeling dat de BGL in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou komen. De aanvraag van een BGL zou via een webmodule verlopen.

Controle door opdrachtgever.

Volgens het wetsvoorstel zou na toewijzing van de BGL de zzp’er (of freelancer) met zijn beschikking naar de opdrachtgever moeten. Op de beschikking staan antwoorden afgedrukt (minimaal 1 en maximaal 15) die u als opdrachtgever zou moeten beoordelen. Denk daarbij aan vragen als: ‘Kan de opdrachtnemer zelf zijn werktijden bepalen?’, ‘Krijgt de opdrachtnemer doorbetaald als hij ziek is?’ en ‘Wie is er aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer veroorzaakt bij normale uitoefening van zijn werkzaamheden?’.

Vrijwaring.

Pas indien u als opdrachtgever vaststelt dat de antwoorden die uw zpp’er heeft gegeven, kloppen met de werkelijkheid, zou u gevrijwaard zijn van de inhouding en afdracht van loonheffingen. Bij de BGL zou u als opdrachtgever dus een ‘controle’ moeten verrichten die u niet hoefde te doen bij de VAR. Met name hierover hebben veel belangengroepen en politieke partijen met succes geprotesteerd. De behandeling van het wetsvoorstel is namelijk op de lange baan geschoven om alternatieven te onderzoeken. Hoe nu verder?

Actie?

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de VAR die in 2014 is gebruikt, ook geldt voor 2015. Hieruit kan worden afgeleid dat het VAR-regime onverkort van toepassing blijft, tot het moment waarop er nieuwe regels komen.

VAR-aanvraag in 2015.

Alleen als de door u ingeschakelde zzp’er in 2015 voor het eerst als zzp’er aan het werk gaat, moet hij wel een VAR 2015 kunnen overleggen. Dit geldt ook als uw zzp’er in 2015 andersoortige werkzaamheden gaat verrichten.

Let op.

Alleen met een VAR-winst of een VAR-dga bent u gevrijwaard van loonheffingen.

De VAR 2014 blijft geldig. Alleen als u een nieuwkomer inschakelt of de samenwerking op een andere manier gaat plaatsvinden, moet de zzp’er een nieuwe VAR aanvragen.

Gerelateerde documenten

De stellingen voor de beschikkingen BGL [Weblink]
De stellingen voor de beschikkingen BGL
Aanvullende info Belastingdienst: VAR 2014 langer geldig [Weblink]
Aanvullende info Belastingdienst: VAR 2014 langer geldig
Share