Share

Vakantiegeld-belasting; wat blijft er in 2016 over en waarom?

Veel werkgevers én werknemers vragen zich af waarom er in sommige gevallen meer belasting wordt ingehouden over het vakantiegeld. Hoe zit dat? Wat vertelt u het beste aan uw werknemers?

Vakantiegeld belastingVakantiegeld-belasting 2016

De overheid heeft voor 2016 de belastingtabel voor vakantiegeld aangepast. Om een en ander te kunnen begrijpen zullen we onderstaand eerst in grote lijnen het principe van de loonbelasting uitleggen. Handig als uw werknemers vragen over hun vakantiegeld hebben.

Het principe van de loonbelasting

Belasting wordt geheven op basis van het jaarinkomen. Er wordt dus gekeken naar de totale som van inkomsten in een bepaald jaar. Hoe meer inkomen, hoe hoger het belastingtarief.

Loonheffing is de verzamelnaam voor: loonbelasting en premie volksverzekeringen zoals AOW-premies.

Loonbelasting en inkomstenbelasting. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Oftewel: de werkgever houdt de loonbelasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Een maal per jaar dient de werknemer een aangifte inkomstenbelasting in. Op basis hiervan dient een bedrag te worden bijbetaald dan wel wordt een bedrag aan belasting terugontvangen of is loonheffing eindheffing en volgt een aanslag van NIHIL.

Loonbelastingtabellen. Omdat de loonbelasting elke maand op de salarisstrook wordt ingehouden, zijn de belastingtarieven omgerekend in zogenaamde loonbelastingtabellen. Hierin wordt bepaald wat er per maand aan belasting moet worden ingehouden zodat de ingehouden loonbelasting zoveel mogelijk aansluit met de uiteindelijk verschuldigde belasting op jaarbasis. Het eventuele verschil wordt jaarlijks verrekend via de aangifte inkomstenbelasting.

Over de loonheffingskorting

Loonheffingskorting. Onder de loonheffingskorting vallen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De werkgever houdt met deze kortingen rekening waardoor hij minder loonbelasting inhoudt en de werknemer meer loon overhoudt.

Inkomensafhankelijk. De regering heeft de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dus hoe meer de werknemer verdient, hoe minder korting hij/zij ontvangt.

Vakantiegeld en loonbelasting

Tabel bijzonder beloningen. Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel bijzondere beloningen.

Correctiefactor. Om nu te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo probeert te regering te voorkomen dat, na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, belasting moet worden bijbetaald of dat er door de belastingdienst geld dient te worden gerestitueerd.

Verrekeningspercentage vakantiegeld (bijzondere beloningen)

Het belastingpercentage voor bijzondere beloningen bestaat uit het standaard tarief en dus uit het verrekeningspercentage. Met een positief percentage corrigeert men het teveel aan loonheffingskorting en met het negatieve percentage het tekort. De loonheffingskorting sluit zo beter aan bij de inkomstenbelasting die men moet betalen over het loon.

Jaarloon Jonger dan de AOW-leeftijd
Zonder heffingskorting Met loonheffingskorting
Standaard tarief Verrekeningspercentage Totaal
36,55% 0% 0% 0%
€ 6.451 36,55% 36,55% -1,79% 34,76%
€ 9.879 36,55% 36,55% -27,70% 8,85%
€ 18.296 36,55% 36,55% 0% 36,55%
€ 19.923 40,20% 40,20% 4,82% 45,02%
€ 20.738 40,20% 40,20% 4,82% 45,02%
€ 33.716 40,20% 40,20% 4,82% 45,02%
€ 34.016 40,20% 40,20% 8,82% 49,02%
€ 34.028 40,20% 40,20% 8,82% 49,02%
€ 66.422 52% 52% 4% 56%
€ 120.518 52% 52% 0% 52%

Let op, bovenstaande percentages van 40,20 % gelden tot 1 april 2016.
Vanaf 1 april wordt 40,20 % > 40,40 %. Om de eerste drie maanden van 2016 te corrigeren, worden de resterende negen maanden van 2016 zelfs 40,46 %.

Mensen met inkomens tussen € 18.296 en € 120.518 bruto gaan méér belasting betalen over het vakantiegeld. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. Inkomens tussen € 6.451 en € 9.879 bruto gaan juist 1,79% minder betalen. Heeft men vorig jaar tussen € 9.879 en € 18.296 bruto verdiend, dan krijgt men zelfs 27,7% korting op het vakantiegeld.

Wilt u alle details nog eens nalezen? Download dan de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst.

En wat nu bij de aangifte inkomstenbelasting?

Bij de aangifte Inkomstenbelasting wordt gekeken wat men uiteindelijk moet betalen. De ingehouden loonheffing wordt hier van afgetrokken. Bij de aangifte inkomstenbelasting gelden ook de “normale” belastingschijven weer. Het verrekeningspercentage is alleen maar in het leven geroepen om te voorkomen dat werknemers onverwacht inkomstenbelasting moeten gaan bijbetalen.

ONS ADVIES. Omdat de loonheffingskorting inkomensafhankelijk is gemaakt, betalen sommige werknemers méér belasting. Om te voorkomen dat werknemers na het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting moeten bijbetalen, is er een verrekeningspercentage voor de bijzondere beloningen, zoals het vakantiegeld, ingevoerd.
Laat werknemers dit artikel lezen als zij vragen over het vakantiegeld hebben en als u zelf nog vragen heeft, stelt u deze het beste aan uw contactpersoon van Lenderink Accountants.

Dit artikel is overgenomen van BAA Asten. Dank voor het gebruik.

Share