Share

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun (woon)lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers.

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht.

De regeling loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. De verwachting is dat gemeenten vanaf 1 maart 2021 hun TONK-loketten openen.

Lees meer in het uitgebreide artikel.

Bron: KvK.nl

Share