Share

In de jaren voorafgaand aan de wet DBA verloor de BV steeds meer aan populariteit onder ZZP’ers. De lichte stijging in de uurtarieven lijkt voor een opwaartse trend van het aantal zelfstandigen dat voor een bv kiest te zorgen.

Dit blijk uit onderzoek van ZP Facts.

ZZP’ers maken circa driekwart van alle ingeschreven ondernemingen bij de KvK uit. Uit het onderzoek van ZP Facts blijkt dat bijna twee derde van de zp’ers een eenmanszaak heeft. De bv is met bijna een derde opvolgend een populaire bedrijfsvorm (31,5%). Overige rechtsvormen, zoals de vof, coöperatie en maatschap, worden minimaal gekozen.

Bv verliest al jaren aan populariteit

Zelfstandig professionals met een bv hebben een gemiddeld uurtarief van 90,94 euro, versus 82,86 euro voor zelfstandigen met een vof en 78,89 euro voor zp’ers met een eenmanszaak. Dit valt te verklaren doordat zp’ers met een hoger uurtarief sneller kiezen voor een bv. Het starten van een bv is voor een zp’er fiscaal aantrekkelijker naarmate zijn winst, wat sterk samenhangt met zijn uurtarief, hoger is. Over het algemeen wordt de grens van een winst van 150.000 euro per jaar aangehouden als break even point.

Dalende uurtarieven

In de jaren 2007 en 2008, vlak voordat de financiële crisis uitbrak, schreven jaarlijks zo’n 40% van de zp’ers zich met een bv in bij de KvK. In de jaren daarna is dit snel gedaald naar iets meer dan 20% op jaarbasis. Dalende uurtarieven en onzekerheid over de hoogte van de jaarwinst lijken hier de grootste redenen van te zijn geweest. In 2012 zijn de regels om een bv te starten geflexibiliseerd, de zogenoemde Flex bv. Dit heeft ogenschijnlijk weinig zp’ers enthousiast gemaakt een bv te starten.

Onzekerheid over winst

De afgelopen jaren hebben zp’ers te maken gehad met dalende uurtarieven. Daardoor viel de omzet en winst lager uit. Recent onderzoek van ZP Facts liet zien dat de tariefbodem bereikt lijkt en de gemiddelde uurtarieven weer een opwaartse lijn laten zien. Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt, over de onderzoeksresultaten: ‘In de crisisjaren was de onzekerheid groot over de hoogte van het uurtarief en daarmee de winst. Dan is de eenmanszaak een veilige keuze. Als de stijging in uurtarieven en het opdrachtenaanbod doorzet en nadien over een langere periode stabiel blijft, is een stijging in het aantal bv’s te verwachten.’

Invloed Wet DBA

Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 is het risico op naheffing van sociale lasten door de Belastingdienst nadrukkelijker aanwezig. De zogeheten declarabele uren bv (DUBV) wordt gepresenteerd als oplossing voor het afhechten van dit risico. Kijkend naar recente voorlopige CBS-cijfers van het totale aantallen bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die niet gespecificeerd zijn naar zzp’ers, is een  relatief grotere toename in het aantal bv’s zichtbaar dan voorgaande kwartalen. De groei is met 1,43% in het tweede kwartaal en 2,05% tot op heden in het derde kwartaal van 2016 hoger dan de gemiddelde ontwikkeling in de laatste twee jaar. Kruiswijk: ‘In hoeverre deze groei samenhangt met de DUBV valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar we blijven de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA en bijbehorende neveneffecten op de voet volgen . Het is niet uitgesloten dat te zijner tijd uit één van de komende ZP Facts rapporten zal blijken dat het aantal bv’s opgericht door zp’ers in een stroomversnelling terecht komt.’

bron: zp facts

Share