Share

Door NTRS.nl:

De volgende tip wil ik u niet onthouden.

Het is fiscaal toegestaan dat een belastingplichtige de rente op de Eigen Woning schuld (zeg maar de hypotheekrente) gedurende een langere periode vooruit betaalt. De aftrek van die betaalde rente kan dan geschieden in het jaar van betalen. Deze mogelijkheid geldt alleen voor rente die voldaan is over de eerste zes maanden van het kalenderjaar volgend op het jaar van betaling.

Concreet: de rente over januari tot en met juni 2019 mag al afgetrokken worden bij de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2018, mits die rente in 2018 is betaald aan de schuldeiser (de bank).

Heeft u eind 2018 geld over, dan kunt u hiervan gebruik maken en fiscaal voordeel behalen.

Allereerst is het zo dat het bedrag op de peildatum van 1 januari 2019 niet meer op uw (spaar)rekening staat en dus ook niet meegenomen wordt in de berekening van uw belastbaar vermogen in Box 3.

En daarnaast is het zo, dat het belastingpercentage waartegen u de rente kunt aftrekken in 2019 0,5% lager ligt dan in 2018.
Stel dat u € 500,- per maand aan rente betaalt. Voor de eerste zes maanden van 2019 is dit een bedrag ad € 3.000,-. Boekt u dat geld in 2018 nog over als rentebetaling dan mag u dus tegen 0,5% meer aftrekken. U heeft dus € 15,- (extra) fiscaal voordeel.

Het is niet een heel groot verschil, maar alle kleine beetjes helpen.

Wel moet u nog een hobbel nemen. De bank is niet verplicht om aan deze constructie mee te werken. U zult dus met de hypotheekhouder moeten overleggen of u wel een half jaar rente vooruit mag betalen.

Share