Thema verdiepingen

Verdiepende artikelen geschreven door de redactie

Product Feature

Nu met ingang van 1 januari 2015 de werkkostenregeling de enige regeling voor vergoedingen en verstrekkingen is geworden, verandert de belastbaarheid van een aantal zaken. Meer vergoedingen en verstrekkingen zijn nu belast, maar omdat u ze in dat geval meestal ook in de vrije ruimte kunt onderbrengen in plaats van ze bij de werknemer te belasten, blijven ze in de praktijk vaak toch nog belastingvrij. Lees er alles over in deze whitepaper.

Product Feature

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Bij een voltijd dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen er in de cao of arbeidsovereenkomst nog bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken.

Vakantiewet stimuleert opname vakantiedagen

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe vakantiewet in werking getreden. Hierdoor vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw. Door deze vakantiewet worden werknemers gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Wachten zij hier immers te lang mee, dan komen de dagen te vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt nog wel gewoon een verjaringstermijn van vijf jaar.
Daarnaast bouwen zieke werknemers sinds 1 januari 2012 evenveel vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Iedere werknemer, ongeacht of hij nu wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt evenveel vakantierechten op.

Vakantiedagen-uitleg (52 downloads)

Kom gerust eens langs om verder te praten over het onderwerp!