Share

Wet tegemoetkomingen loondomein

 

Lage-inkomensvoordeel

Het eerste onderdeel treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2017 en heeft betrekking op werknemers die niet meer dan 120% van het minimum loon verdienen. Dit onderdeel wordt wel aangeduid met ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV).

Het LIV houdt in dat een werkgever een tegemoetkoming ontvangt voor werknemers die 100% tot maximaal 120% van het minimumloon verdienen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het loon.

Om voor dit voordeel in aanmerking te komen moet het gaan om een baan die minimaal 1.248 uur per kalenderjaar in beslag neemt. Er geldt geen leeftijdsondergrens. Echter, het wettelijk minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar of ouder. Het loon van jongere werknemers ligt veelal onder de grens van 100% van het minimumloon waardoor zij niet in aanmerking komen. Als bovengrens geldt de AOW-leeftijd

In het kort: Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. Wat verloonde uren zijn, leest u verderop.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 9,54 tot maximaal € 10,49 € 1,01 € 2.000
€ 10,50 tot maximaal € 11,92 € 0,51 € 1.000

Let op!
De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.

Wat moet u doen om voor deze tegemoetkomingen in aanmerking te komen?

U hoeft niet zo heel veel te doen.

U ontvangt jaarlijks vóór 15 maart van het volgende kalenderjaar een overzicht van werknemers waarvoor al een verzoek LKV is ingediend en een overzicht van werknemers waarvoor het LIV van toepassing is. U heeft dan nog tot 1 mei de tijd om eventuele correctieberichten en verzoeken LKV in te dienen. De tegemoetkomingen worden vervolgens op basis van de bij het UWV per 1 mei bekend zijnde gegevens berekend en door de Belastingdienst uitbetaald.

Loonkostenvoordeel

Een ander onderdeel van deze wet is het Loonkostenvoordeel (LKV).  Het LKV treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking en heeft betrekking op drie groepen werknemers, namelijk oudere werknemers, (herplaatsen) arbeidsgehandicapte werknemers en de doelgroep banenafspraak.

Het loonkostenvoordeel gaat als vervanging gelden voor de mobiliteitsbonussen (dus de bestaande premiekortingen). Ook bij dit onderdeel is de tegemoetkoming een vast bedrag per verloond uur. Voor oudere werknemers en voor (herplaatsen) arbeidsgehandicapte werknemers is dit een bedrag van 3,05 euro per uur, met een maximum van 6.000 euro per jaar.

Het LIV gaat volkomen automatisch, voor LKV is wel een vinkje en doelgroepenverklaring nodig.

Uniek is dat de Belastingdienst voor het eerst een bonusregeling helemaal uit de loonadministratie kan halen.

Graphics: http://www.studiolakmoes.nl/
Informatie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/nieuw-in-2017-het-lage-inkomensvoordeel

Share