Ondersteunde pakketten

Wij ondersteunen natuurlijk een grote hoeveelheid pakketten.
Voornamelijk werken onze cliënten met:

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting

Onze software is geschikt voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van uitwisseling van gegevens middels ‘SBR’.

Wat is Standard Business Reporting?

 

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ of in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages’. Het programma is een initiatief van de Nederlandse overheid. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. Ook de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek maken gebruik van SBR.

Het doel van SBR is het opstellen en aanleveren van diverse rapportages te vereenvoudigen en te versnellen. Met SBR wordt de overstap gemaakt van papier naar digitaal. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen en het verlagen van hun administratieve lasten.

Het SBR Programma is een initiatief van de Nederlandse overheid. Binnen dit programma wordt samengewerkt tussen diverse overheidsorganisaties en marktpartijen. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over standaardisatie van gegevens en uitwisselingsprocessen, zodat gegevens slechts eenmaal in de administratie worden ingevoerd en voor meerdere rapportages kunnen worden gebruikt.

Vanuit de overheid nemen deel het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de volgende marktpartijen aangesloten: ondernemers, softwareleveranciers en intermediairs. Op verzoek van de overheid zijn in 2009 ook banken toegetreden tot het SBR Programma. Dat zijn op dit moment ABN AMRO, de ING en Rabobank.