Share

Je ziet het vaak bij een receptie: de genodigden wordt gevraagd om geen cadeau’s te geven, maar geld voor een goed doel. Maar niet zomaar een goed doel, maar eentje waarmee het feestvarken gevoelsmatig een band heeft. Dat is natuurlijk heel nobel van de jubilaris.

Recent las ik over een nieuwe regeling van het Ministerie van Financiën die verband houdt met het voorgaande, namelijk schenkingen met andermans geld aan goede doelen van eigen voorkeur.

In artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting is namelijk opgenomen dat een besloten of naamloze vennootschap (hierna beperk ik mij overigens tot de BV) schenkingen van geld aan goede doelen mag aftrekken van de winst. Hierdoor wordt de winst lager en hoeft de BV ook minder belasting af te dragen. De fiscus betaalt dus eigenlijk mee aan de schenking.

De eigenaar van een BV (ook wel de DGA of directeur-groot-aandeelhouder genoemd) heeft het in zijn of haar macht te besluiten om een schenking niet privé te doen maar via de BV te laten lopen. Bijvoorbeeld omdat voor een privé-schenking eerst geld uit de BV moet worden uitgekeerd als winstuitdeling. Over die winstuitdeling moet twee maal belasting betaald worden, namelijk dividendbelasting door de BV en inkomstenbelasting door de DGA. Alleen wat er dan privé overblijft kan aan het goede doel worden overgeboekt. Boekt de BV zelf het geld over, dan zouden die belastingheffingen achterwege blijven.

Dus zou een DGA kunnen besluiten om geld van de BV te gebruiken om het goede doel te steunen waar niet de BV maar de DGA zelf affiniteit mee heeft. Feitelijk wordt dan andermans geld (dat van de BV) gebruikt om een privé (goed) doel na te streven.

Rechtstreekse betaling door de BV aan het goede doel is praktisch gezien hetzelfde als eerst uitbetalen aan de DGA door de BV, gevolgd door de schenking aan het goede doel. Alleen is er formeel geen sprake van een belaste uitkering van winst aan de DGA. De belastinginspecteur zou toch aanslagen dividend- en inkomstenbelasting op kunnen leggen omdat de rechtstreekse betaling ook gezien kan worden als een verkapte uitkering van dividend aan de DGA.

De nieuwe regeling geeft nu duidelijkheid over deze constructie. Besluit de DGA tot het doen van een directe schenking door de BV aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI en de fiscale term voor goede doelen) en is het bedrag niet hoger dan € 100.000,- dan mag het door de BV worden afgetrokken van de winst en worden er geen aanslagen opgelegd vanwege een verkapte dividend-uitkering.

Iedere DGA met een gezond bedrijf kan dus zonder problemen jaarlijks tot een ton zijn of haar “eigen” goede doel steunen. Mogelijk dat de fondsenwervers nu de jaarcijfers van ondernemingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) gaan opvragen.

bron: www.ntrs.nl

Share