Share

Bij de aanbieding van de Miljoenennota is een schets beschikbaar van de situatie van de overheidsfinanciën. Hierin staan het begrotingstekort, de rentelasten, het begrotingssaldo en de overheidsschuld centraal. Dit is gebaseerd op de Rijksbegroting 2016.

Deze afbeelding toont een overzicht van de overheidsfinanciën in 2016.

In 2016 wordt er door de overheid € 10,6 miljard meer uitgegeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt. Dit begrotingstekort zorgt ervoor dat de totale overheidsschuld groter wordt. In 2016 is de totale overheidsschuld € 466 miljard. De overheid betaalt in 2016 over deze schuld € 7,8 miljard aan rentelasten. Dat is € 0,6 miljard minder dan in 2015.

Klik hier voor meer informatie over wat er zoal binnenkort (klik op de plaatjes voor meer info)

miljoenennota 2016

Ter informatie: vorig jaar bedroegen de inkomsten (geschat in de miljoenennota 2015) EUR 246,8 miljard en de uitgaven EUR 259,6 miljard.

Deze afbeelding toont het verloop van de overheidsschuld van 2010 tot en met 2016.

De overheidsschuld, ook wel de EMU-schuld genoemd, is de optelling van alle tekorten en overschotten van de overheid uit het verleden. In 2016 bedraagt de overheidsschuld € 466 miljard. Zolang er een begrotingstekort is wordt deze schuld elk jaar hoger.

Deze afbeelding toont het verloop van het begrotingssaldo van 2010 tot en met 2016.

Hoewel het kabinet de afgelopen tijd de groei van de uitgaven fors heeft beperkt, wordt er in 2016 naar verwachting € 11 miljard meer uitgegeven dan dat er binnenkomt.

 

Bron: rijksoverheid.nl

Share