Share

De Belastingdienst heeft recent de controlethema’s bekend gemaakt waarop de dienst zich in 2016 gaat richten. Het betreft het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeuren-grootaandeelhouders met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor onzakelijke doeleinden.

De Belastingdienst heeft ieder jaar een aantal controlethema’s waar de dienst extra op gaat letten bij de aangiften inkomstenbelasting. Voor 2016 is één van die speerpunten het onzakelijk lenen van de bv.

Share