Share

Belastingbrieven

De Belastingdienst meldt dat er mogelijk onjuiste (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting 2014 worden opgelegd. Dit geldt dan voor belastingaangiftes die meerdere malen zijn ingediend, of belastingaangiftes waar sprake is van box 2 inkomsten.

Meerdere aangiftes

Hebt u van de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting over 2014 gekregen? En hebt u na uw 1e aangifte 1 of meer keren opnieuw aangifte gedaan om fouten te verbeteren? Dan is deze aanslag mogelijk niet gebaseerd op de aangifte die u het laatst hebt ingediend.

De Belastingdienst heeft de aanslag mogelijk ten onrechte alleen gebaseerd op uw 1e aangifte. Als de meest recente aangifte daar aanleiding toe geeft, krijgt u een aangepaste aanslag.

  • Hebt u voor 15 april opnieuw aangifte gedaan? Dan krijgt u voor 1 juli een aangepaste aanslag.
  • Hebt u tussen 15 april en 6 mei opnieuw aangifte gedaan, dan probeert de Belastingdienst u ook voor 1 juli een aangepaste aanslag te sturen. Zij kunnen het alleen niet garanderen.
  • Hebt u op of na 6 mei opnieuw aangifte gedaan? Dan sturen zij u binnen 3 maanden een aangepaste aanslag.

Belastingplichtigen hoeven zelf geen aktie te ondernemen. De belastingplichtige krijgt zo snel mogelijk, als daar aanleiding voor is, een aangepaste aanslag.

Box 2 inkomsten

Hebt u na 15 maart 2015 inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) aangegeven in uw verzoek om een (volgende) voorlopige aanslag 2014? Dan is die aanslag misschien te laag. Dit komt door een fout in de berekening. Hierbij is een verlaging van het percentage van de belasting in box 2 (van 25% naar 22%) dubbel toegepast.

De Belastingdienst zoekt samen met softwareleveranciers naar een oplossing en zij informeren u hierover nog.

 

Bron: Belastingdienst

Share