Werkkostenregeling 2016

21 december 2015 De Werkkostenregeling is vanaf 2015 verplicht voor alle werkgevers. Bent u op zoek naar tips? Ten opzichte van 2015 verandert in 2016 in ieder geval het volgende; de gebruikelijkheidstoets wordt aangescherpt. Kort gezegd; bestanddelen waarvan het niet...

Lees meer

Premies werkhervattingskas

Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een brief met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).
Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed. verzorgt Lenderink Accountants uw aangifte loonheffingen, geef de brief dan aan ons.

Lees meer

Vadersdeel moet uitbetaald worden. Geen reden om moeders erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden

Een interessante zaak– die slecht afliep voor één kind – speelde in Limburg. De andere kinderen kregen hun vaders-deel volledig uitbetaald terwijl zij door moeder onterfd waren. En het kind voor wie het slecht afliep kreeg toch geen rechterlijke machtiging om alsnog de erfenis van moeder beneficiair te aanvaarden.
De zwarte schapen in de familie werden dus bevoordeeld boven het makke schaap.

Lees meer