Schenk als DGA vanuit de B.V.

Je ziet het vaak bij een receptie: de genodigden wordt gevraagd om geen cadeau’s te geven, maar geld voor een goed doel. Maar niet zomaar een goed doel, maar eentje waarmee het feestvarken gevoelsmatig een band heeft. Dat is natuurlijk heel nobel van de jubilaris....

Lees meer

Teruggaaf van btw op oninbare vorderingen

De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Nieuw is dat de vordering in ieder geval één jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend. De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.

Lees meer

Spaargeld hoger belast vanaf 2017!

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De Belastingheffing gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is.

Lees meer