Share

2016indelucht

Het minimumloon voor fulltime werknemers van 23 jaar en ouder gaat per 1 januari 2016 met 1,1% omhoog ten opzichte van het huidige minimumloon. Het komt daardoor uit op € 1.524,60 bruto per maand.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2016 en bedraagt € 1.524,60 bruto per maand. Dit is 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.

Minimumloon moet u vanaf 2016 giraal betalen

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies verandert per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van werknemers mag uitbetalen. U bent dan namelijk verplicht om minimaal de netto equivalent van het bruto minimumloon giraal uit te betalen. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op het loon boven het wettelijk minimum. Zorg dat u daarop voorbereid bent.

Minimumuurloon verschilt per organisatie en branche

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in uw branche of organisatie als volledige werkweek geldt. Al komt hier mogelijk wel verandering in.

Share