Share

Met ingang van 1 januari 2019 komen niet meer alle werknemers in aanmerking voor de volledige heffingskortingen.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen die uw organisatie op het loon van de werknemer moet inhouden, gaat dan afhangen van het land waarvan de werknemer inwoner is. De medewerker krijgt een lager netto loon!
die heffingskortingen zorgen ervoor dat er minder loon- of inkomstenbelasting verschuldigd is. De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. De heffingskortingen die voor de loonbelasting gelden – waaronder de arbeidskorting – heten samen de loonheffingskorting.

Belastingdeel loonheffingskorting alleen voor inwoners.

Momenteel heeft elke werknemer recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Maar per 2019 verandert dit. Dan is het belastingdeel van de loonheffingskorting alleen nog bedoeld voor inwoners van Nederland.
Hier is dan nog één uitzondering op: het belastingdeel van de arbeidskorting blijft ook van toepassing voor werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Soorten buitenlandse werknemers.

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen voldoen aan twee criteria:
· Ze wonen in de zogenoemde landenkring. Dat is een ander land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of één van de BES-eilanden.
· Hun inkomen valt voor minimaal 90% in Nederland onder de LB of IB. In dat geval hebben ze in de IB recht op het belastingdeel van alle heffingskortingen. Voor buitenlandse werknemers die niet aan de eisen voldoen, hangt het ervan af uit welk land ze komen; alleen als ze in de landenkring wonen, krijgen ze in de IB het belastingdeel van de aan werk gekoppelde heffingskortingen (zoals de arbeidskorting).

Verantwoordelijke

Met ingang van 1 januari 2019 moet uw organisatie van alle werknemers die in de loonaangifte worden opgenomen, weten van welk land zij inwoner zijn. Dat is per 2019 namelijk bepalend voor het kiezen van de juiste loonbelastingtabel.

Volgend jaar hangt het af van het land waar de werknemer inwoner van is, of hij recht heeft op de volledige loonheffingskorting of niet. In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 die sinds half juli online staat, is uiteengezet wanneer de Belastingdienst een werknemer beschouwt als inwoner van Nederland.

Permanente woon- en verblijfplaats

De simpele hoofdregel is dat een inwoner van Nederland hier zijn permanente woon- en verblijfplaats heeft. Soms woont en verblijft een werknemer echter zowel in Nederland als in het buitenland. In dat geval is de werknemer voor de loonbelasting alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Is werknemer van plan zich in Nederland te vestigen?

Bij een werknemer zonder gezin is dit onderscheid lastiger te maken. Dan is zijn intentie van belang: dus of de werknemer van plan is om zich in Nederland te vestigen. Is hij van plan is om hier maar korte tijd te blijven, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Zekerheid met fiscale woonplaatsverklaring

Uw organisatie kan meestal vaststellen van welk land een werknemer inwoner is aan de hand van de woonplaats die hij heeft aangeleverd bij de gegevens voor de loonheffingen. Ook kan de werkgever zich laten leiden door reiskostenvergoedingen die hij aan de werknemer uitbetaalt. Bij twijfel kan de werknemer op verzoek een zogenoemde woonplaatsverklaring van de (Nederlandse of buitenlandse) Belastingdienst aanvragen.

Share