Share

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

Lees voor

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR ziet u in onderstaande tabel. Kies uiterlijk 20 november of u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

Ontheffing in de huidige KOR?

Doet u op dit moment geen aangifte omdat u in 2019 al een ontheffing hebt van uw administratieve verplichtingen op basis van de huidige kleineondernemersregeling? Lees hier dan meer over wat de nieuwe KOR voor u betekent. De onderstaande tabel is niet op u van toepassing.

Vrijgestelde prestaties?

Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets. De onderstaande tabel is niet op u van toepassing.

De verschillen in grote lijnen

KOR t/m 2019 Nieuwe KOR vanaf 2020
U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen.Of u kunt een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen.De korting op de btw vervalt. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen.De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt.De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw
Alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen meedoen.Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR.
U hebt een btw-identificatienummerU hebt een btw-identificatienummer
We kijken naar het bedrag aan btw dat u betaalt.U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen. We kijken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. Lees meer over Schatten van uw omzet
U doet nu wel btw-aangifteU doet geen aangifte meer.
U stuurt nu wel btw-facturenU stuurt geen btw-facturen meer. U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen.
U rekent wel btw aan uw klanten en u trekt de btw af die u betaald hebt.U rekent geen btw meer aan uw klanten en u trekt de btw die u betaalt ook niet meer af.

Meedoen met de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020? Aanmelden kan tot 20 november 2019

U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR met het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn. U kunt zich ook na 20 november nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2020 meedoet.

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet? 

U gaat uw omzet voor 2020 schatten. Want die mag niet boven de  € 20.000 euro komen. En daar hebben we een handig hulpmiddel voor. We leggen daarin ook uit welke omzet meetelt voor de nieuwe KOR. De overige voorwaarden om mee te kunnen doen komen ook aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. En wat dat voor u betekent.

Wat als uw omzet boven de  € 20.000 komt?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u meer gaat verdienen dan u in eerste instantie dacht. Misschien krijgt u meer of grotere opdrachten. En als uw onderneming groeit, groeit uw omzet met u mee. Dus als uw omzet boven de € 20.000 komt is dat goed nieuws. U kunt dan alleen niet meer meedoen met de nieuwe KOR. U gaat vanaf dat moment uw klanten weer btw-facturen sturen. En u gaat weer aangifte doen en btw betalen. Daarom is het belangrijk dat u dat snel aan ons doorgeeft met het afmeldformulier.

Meer over de nieuwe KOR

Verder vindt u hier meer informatie over wat meedoen met de nieuwe KOR betekent, wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen en een aantal praktijkvoorbeelden. U vindt hier ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden en afmelden.

Wel of niet meedoen aan de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)?

Lees voor

Twijfelt u of deelname aan de nieuwe KOR voor u interessant is? Dan kunnen verschillende overwegingen een rol spelen.

Krijgt u door de KOR minder administratieve verplichtingen?

Deelname aan de nieuwe KOR vermindert uw administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft geen facturen meer te sturen aan uw klanten. U doet ook geen btw-aangifte meer.

In een aantal gevallen moet u toch incidentele aangifte doen voor de btw.

Betaalt u nu ieder jaar btw, na aftrek van de voorbelasting?

Bij deelname aan de nieuwe KOR berekent u niet langer btw aan uw klanten. U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor u financieel voordelig is, hangt af van uw situatie. Moet u jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR voor u misschien interessant. Krijgt u jaarlijks btw terug? Of bent u van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan dat een overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR deel te nemen.

De nieuwe KOR vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt ook de korting op de btw.  Die neemt u dus niet mee bij uw berekening. 

Kunnen uw klanten de btw aftrekken die u aan hen berekent?

Kunnen uw klanten btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Kunnen zij de btw niet aftrekken? Dan verhoogt deze btw de prijs voor uw klanten. Zij hebben er dus misschien voordeel bij als u deelneemt aan de vrijstelling. Dat kan een reden zijn voor u om deel te nemen.

Kunt u door de KOR op kosten besparen?

Krijgt u jaarlijks btw terug, na aftrek van de voorbelasting? Of kunnen uw klanten de door u berekende btw aftrekken? Dan lijkt deelname aan de nieuwe KOR in eerste instantie misschien financieel nadelig. U moet bij het maken van uw keuze daarom ook rekening houden met eventuele besparingen op andere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten die u maakt voor hulp bij het doen van uw administratie, zoals het invullen van uw btw-aangiftes. 

Hebt u een sterk wisselende omzet?

Het kan zijn dat u te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van €20.000 zit en het andere jaar erboven. Dan is deelname op  sommige momenten misschien wel mogelijk. Maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra uw omzet in 1 kalenderjaar namelijk boven de €20.000 komt, vervalt de KOR en kunt u 3 jaar lang niet meer meedoen. U kunt dus niet per jaar beslissen of u wel of niet mee gaat doen.

Bron: Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling

Share