Share

kerstbal

De eerste folders voor het bestellen van kerstpakketten vallen alweer op de deurmat. Hoe ziet de fiscale regeling voor kerstpakketten er in 2014 uit?

Eindloonheffingregeling

Geschenkenregeling. Wanneer u als werkgever aan uw werknemer een geschenk in natura verstrekt, dan hoeft uw werknemer hierover geen loon- en inkomstenbelasting te betalen. Hieraan zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:

  • de waarde in het economische verkeer van de geschenken mag niet meer bedragen dan € 70,- (incl. BTW) per kalenderjaar;
  • als werkgever betaalt u hierover een eindheffing van 20%;
  • er moet sprake zijn van een geschenk in natura, geschenken in geld vallen niet onder deze regeling;
  • de werknemer mag geen recht hebben op het ‘geschenk’.

Aan de inhoud van het geschenk in natura worden geen verdere voorwaarden gesteld. Het maakt dus niet uit of dit een traditioneel kerstpakket is of bijvoorbeeld een voucher voor een tijdschrift of een bepaalde (sport)activiteit.

Uitbreiding geschenkenregeling

In 2014 kan de geschenkenregeling ongeacht de aanleiding worden toegepast en bovendien voor geschenken tot jaarlijks maximaal € 70,-.

Duurdere geschenken

Als de waarde van het geschenk hoger is dan € 70,-, dan mag de 20%-regeling niet over het geheel worden toegepast. In dat geval wordt het meerdere bij de werknemer belast, tenzij u als werkgever over het meerdere de belasting betaalt middels de eindheffing volgens tabeltarief.

Let op. Dit kan alleen wanneer de waarde van de geschenken op jaarbasis minder bedraagt dan € 272,- en per geschenk minder dan € 136,-. In alle andere gevallen wordt de werknemer belast.

Relatiegeschenken

Naast geschenken aan werknemers worden met kerst vaak dezelfde geschenken verstrekt aan relaties. Ook in dat geval mag u als schenker de heffing over deze geschenken voor uw rekening nemen. Dit werkt als volgt.

Als schenker betaalt u een eindheffing van minstens 45 % over de waarde in het economische verkeer van het geschenk, mits de waarde van het geschenk maximaal € 136,- bedraagt.

Indien het geschenk meer waard is dan € 136,- maar minder dan € 272,- dan mag u een eindheffing van 75% toepassen. Maximaal mogen de geschenken per relatie per jaar € 272,- bedragen. Komt u hier boven, dan mag de eindloonheffingregeling niet worden toegepast en worden de geschenken bij de ontvanger belast.

Let op. Deze regeling kan alleen worden toegepast indien gelijktijdig aan uw werknemers eenzelfde geschenk wordt verstrekt waarbij u ook de belasting voor uw rekening neemt, bijvoorbeeld; de vrachtwagen chauffeur welke altijd zelf helpt uit / inladen.

Voor de zogenaamde zakelijke kerst    een relatie bezoeken waarbij een klein kerstgeschenk (flesje wijn) wordt verstrekt geldt bovenstaand verhaal niet!

Share