Share

Heffingskortingen (niet meer) uitbetalen

Voor een belastingplichtige met geen of een laag inkomen kan het recht op heffingskortingen hoger zijn dan de verschuldigde belasting. In dat geval wordt een deel van de heffingskortingen niet verzilverd. In 2022 konden de niet-verzilderde algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting onder bepaalde voorwaarden nog voor 6,67% worden uitbetaald. De belastingplichtige moest wel een fiscaal partner hebben om van die mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 2023 is het uitbetalen van heffingskortingen niet meer mogelijk voorbelastingplichtigen die geboren zijn op of na 1 januari 1963.

Doelmatigheidsmarge afgeschaft

De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen BV moet zichzelf een gebruikelijk loon uitkeren. Bij de vaststelling daarvan wordt dit onder andere vergeleken met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Het verschil van 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Het gebruikelijk loon wordt door de afschaffing daarvan in voorkomende gevallen hoger gesteld.

Uitzondering gebruikelijkloonregeling start-ups vervalt

Per 1 januari 2017 bevat de gebruikelijkloonregeling een uitzondering voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van innovatieve startups. Met deze regeling kan een DGA het belastbaar loon vaststellen op het minimumloon, waardoor er meer geld beschikbaar blijft in de startup om te kunnen groeien. Per 1 januari 2023 vervalt deze regeling.

De middelingsregeling vervalt

De Middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 de mogelijkheid om hun inkomen over 3 jaar te middelen. Deze regeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog gemiddeld kan worden is daarmee 2022-2023-2024.

Share