Share

aowleeftijd

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf volgend jaar (per 1 januari 2016) wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst voor AOW’ers makkelijker moet maken.

De huidige regeling van bijvoorbeeld twee jaar doorbetaling bij ziekte is voor werkgevers vaak een belemmering om een werknemer ná zijn AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. AOW’ers die willen doorwerken zijn daarom vaak aangewezen op werken via een uitzendbureau of als ZZP-er. De regering hoopt met dit voorstel aan deze belemmering een einde te maken. De wet omvat de volgende maatregelen:

Verplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer:

  • Loondoorbetaling bij ziekte in plaats van twee jaar wordt voor de AOW-gerechtigde werknemer de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beperkt tot 13 weken;
  • Minder zware re-integratieverplichtingen voor de werkgever. De verplichting tot het zoeken van passende arbeid bij een andere werkgever (het zogenaamde ‘tweede spoortraject’) en de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak zijn niet langer van toepassing.

Opzegtermijn: Ingeval van ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt in plaats van twee jaar slechts gedurende 13 weken een opzegverbod.

Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand;

Ketenregeling: De wettelijke ketenregeling kan worden verruimd, bijvoorbeeld door overeen te komen dat eerst na zes tijdelijke contracten of na afloop van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan.

Overgangsregeling: De regeling heeft vanaf 1 januari 2016 directe werking, met uitzondering van de verplichting van de werkgever in verband met ziekte (loondoorbetaling en opzegverbod), waarvoor een uitgestelde werking geldt van zes maanden.

Evaluatie: In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Niet uit te sluiten valt dat dan wordt bepaald dat de loonbetaling bij ziekte verder wordt teruggebracht van 13 weken naar een periode van zes weken.

Karst Kalma is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en lid van de Sectie Arbeidsrecht. JPR Advocaten heeft vestigingen in Deventer (Stedendriehoek Salland) en Doetinchem (Achterhoek).

Share