Share

rente-belastingdienst
Belastingrente (geschreven door de Belastingdienst)

Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten. Wij kunnen u rente in rekening brengen, en u kunt rente vergoed krijgen van ons. Belastingrente geldt voor aanslagen over 2012 en daarna. Voor aanslagen over 2011 en ouder geldt heffingsrente.

Hoe wordt de hoogte van de belastingrente bepaald?

Vanaf 1 april 2014 is het percentage voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties en voor de overige belastingen aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimum van:

 • 8% of hoger voor vennootschapsbelasting
 • 4% voor overige belastingen

Zie hier voor alle rentepercentages

Belastingrente betalen

Hebt u een belastingaanslag gekregen en moet u betalen? Dan betaalt u misschien ook belastingrente. Dat verschilt per soort belasting.
De belastingrente berekenen we over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

U betaalt geen belastingrente als u vóór 15 april 2015 aangifte doet over 2014 en wij  niet hoeven af te wijken van de aangifte. Doet u niet vóór 15 april aangifte, of moeten wij afwijken van de aangifte? En krijgt u een te betalen aanslag? U betaalt rente als wij die aanslag opleggen na 1 juli.

Lees verder

Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting 

U betaalt wel belastingrente als wij de aanslag opleggen na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.
U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en wij de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overnemen.
U betaalt geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en wij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opleggen zoals u hebt gevraagd.

Belastingrente ontvangen

Belastingrente ontvangen bij inkomstenbelasting 

Wij betalen u rente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.
 • Wij hebben er na ontvangst van uw aangifte langer dan 3 maanden over gedaan om een aanslag op te leggen.
 • Wij hebben de aanslag opgelegd na 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.

Wij berekenen rente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Lees verder

Belastingrente ontvangen bij vennootschapsbelasting 

Wij betalen aan u belastingrente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij doen er na ontvangst van uw aangifte langer dan 3 maanden over om een aanslag op te leggen, en
  wij leggen de aanslag op na 1 juli volgend op het belastingjaar.
 • Wij hebben de gegevens uit de aangifte zonder wijziging overgenomen.

Wij berekenen rente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Lees verder

Bron: Belastingdienst.nl

Share