Share

Belastingbrieven

Vanaf vandaag tot en met 10 maart verstuurt de Belastingdienst zo’n 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar  groepen ondernemers en particulieren. De brieven gaan over rubrieken in de aangifte waarin relatief veel fouten worden gemaakt.

We geven in de brief aan dat we zien dat de geadresseerde over 2013 bepaalde aftrekposten heeft opgevoerd. We vertellen hoe de regelgeving in elkaar zit en vragen extra zorgvuldig te zijn bij het opvoeren van deze aftrekposten in de aangifte 2014. 

Voor particulieren gaat het vooral om servicebrieven waarmee we proberen de belastingplichtige te helpen zijn aangifte goed in te vullen. De brieven voor ondernemers zijn wat strenger opgesteld omdat er een risicoselectie heeft plaatsgevonden.

Krijgt iedereen die een bepaalde aftrekpost in 2013 heeft opgevoerd zo’n brief?

Dit is afhankelijk van het onderwerp. Voor het onderwerp ‘monumentenpanden’ sturen we bijvoorbeeld een brief naar iedereen die de afgelopen 2 jaar deze aftrekpost heeft opgevoerd.

Bij ondernemers hebben we stevige selectiecriteria aangebracht. Het gaat hier om de onderwerpen Overige bedrijfskosten en Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden).

Over welke onderwerpen worden brieven verstuurd? Voor particulieren sturen we brieven over:

 • Belgisch pensioen
 • Duits pensioen
 • Kosten levensonderhoud kinderen
 • Monumentenpanden
 • Dieetkosten
 • Gezinshulp
 • Medicijnkosten
 • Buitenlands vermogen
 • Inkomsten uit overig werk

Voor ondernemers zijn de onderwerpen:

 • Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden)
 • Overige bedrijfskosten
Share