Share

box3

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen wordt belast.

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen

Tot en met 2016 werd een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen berekend. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. Er wordt van uitgegaan dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot en met € 75.000
  • Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
  • Schijf 3: vanaf € 975.001

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel wordt berekend: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan wordt voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5% gerekend.

In de tabel hieronder ziet u hoe de grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 wordt berekend.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Heffingsvrij vermogen

Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Of hebt u een deel van het jaar een fiscale partner en kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Dan wordt het heffingsvrij vermogen verdubbeld.

Tabel heffingsvrij vermogen

Jaar Heffingsvrij vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrij vermogen
met fiscale partner
2017 € 25.000 € 50.000
2016 € 24.437 € 48.874
2015 € 21.330 € 42.660
2014 € 21.139 € 42.278

Voorbeelden berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen

Bron: Belastingdienst

Share