Share

Vanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Zo meldt de Belastingdienst.

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen (de ouderentoeslag) heeft alleen gevolgen voor personen die nu onder die regeling vallen. Dit heeft gevolgen voor de belasting die ouderen betalen en kan ook gevolgen hebben zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Bron: accountancy Vanmorgen en Belastingdienst.nl
Share