Advies

Van uw administratiekantoor verwacht u als ondernemer dat zij zorgt draagt voor de uitvoering van de financiële administratie van uw onderneming, het opstellen van de jaarrekening, uw belastingaangiften et cetera. Dit zijn voor u als ondernemer zaken die eigenlijk onlosmakelijk verbonden zijn aan het ondernemen. Veel ondernemers besteden deze zaken liever uit zodat zij zich volledig kunnen focussen op het ondernemen zelf. Wij van Lenderink Accountants willen u graag van dienst zijn om deze zorgen voor uit handen te nemen. U kunt deze werkzaamheden met een gerust hart door ons uit laten voeren. Wanneer wij deze diensten voor u uitvoeren bevinden wij ons in de uitgelezen positie om u van deskundig advies te voorzien. Ons advies gaat verder dan alleen advies op administratief en fiscaal gebied. Wij helpen u namelijk ook graag op andere mogelijke manieren om het uiterste uit uw onderneming te halen. Met Lenderink Accountants aan uw zijde beschikt u over iemand die altijd pro-actief met uw meedenkt en tevens al haar expertise op het gebied van ondernemen met u zal delen.

Prognose

Het doel van de jaarrekening is onder andere natuurlijk verslaglegging over het afgelopen jaar. Daarnaast is het voor u, als ondernemer, ook belangrijk om bij te sturen op basis van die cijfers.

Om de ondernemer bij te staan in zijn/haar besluitvorming, hebben wij prognosesoftware in huis.

Met de prognosesoftware zijn vragen te beantwoorden zoals: ‘wat zijn de financiële gevolgen voor de ondernemer als we de koers van afgelopen jaren voortzetten of juist veranderen?’

De uitkomst van de berekeningen vormen een goede basis om samen met de ondernemer te brainstormen over mogelijke toekomstscenario’s. De prognosesoftware berekent aan de hand van de investering de vermogensbehoefte die op zijn beurt de gewenste financiering bepaalt. Daarnaast kunnen wij de impact op de gewenste financiering berekenen aan de hand van verschillende variabelen, zoals de omzetgroei, marge, debiteurentermijn, etc. De berekeningen worden samengevat in een liquiditeitsoverzicht. Hierdoor bent u in staat om samen met ons de juiste keuzes te maken.

 

Vijf minuten of uitgebreide prognose

UNIT4 is een SaaS-oplossing (Software-as-a-Service). Dankzij de ‘vijf minuten prognose’ kunnen wij prognoses integreren in het jaarrekeningproces zonder grote tijdsinspanning. Als u meer wilt weten, kunnen wij via eenvoudige wizards een volledige prognose uitwerken. Met behulp van diverse scenario’s kunnen wij de situatie uiteenzetten voor zowel going concern, groei, (des)investeringen of een reorganisatie.