Accountancy

Accountancy is een verzamelnaam voor de diensten van een accountant.

Jaarrekening

De jaarrekening is een jaarlijkse weergave van de financiële situatie van een onderneming. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de balans en de winst- en verliesrekening. De jaarrekening komt tot stand aan de hand van de gegevens uit de financiële administratie van de onderneming. De balans geeft alle bezittingen en schulden weer op een bepaald moment en de winst- en verliesrekening het resultaat over het afgelopen boekjaar. De informatie die de jaarrekening verschaft is in eerste instantie erg belangrijk voor de ondernemer zelf om te zien hoe de onderneming ervoor staat. Voor veel (startende) ondernemers kan het echter lastig zijn om de informatie van de jaarrekening daadwerkelijk goed te begrijpen en wellicht nog belangrijker is de vraag hoe daarop te reageren. Deze vertaalslag is de taak van een goede adviseur. Hiervoor bent u bij Lenderink Accountants aan het juiste adres.

Verschillende soorten jaarrekeningen

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Fiscale jaarrekening

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomsten of vennootschapsbelasting.

Bedrijfseconomische jaarrekening

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van een onderneming. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar het geeft de werkelijke situatie. Het geeft een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Externe partijen

Naast de ondernemer(s) zelf zijn er echter ook andere belanghebbende van de jaarrekening. Een belangrijke partij is uiteraard de belastingdienst, aangezien de belastingdienst een medegerechtigde is in de winst van de onderneming. Mede hierdoor dient de jaarrekening aan een hoop wetgeving te voldoen. Deze zorg nemen wij voor u uit handen.

Publicatie

Wanneer de jaarrekening is ondertekend door zowel bestuurder als aandeelhouder, kunnen wij via SBR* de verplichte publicatiebalans deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer er afspraken met de bank zijn, zullen we natuurlijk ook hierin ondersteunen en de gegevens na uw instemming doorzenden naar de belanghebbende bank.

* SBR is een system-to-system aanlevermethode om financiële rapportages te maken en te verzenden aan meerdere instanties zoals de Belastingdienst, CBS en verschillende banken.