Share

De aangiftetermijn voor de aangifte inkomensheffing wordt in 2015 verlengd van 1 april naar 1 mei. Hieronder leest u in 6 vragen wat er verandert en waarom.

1.  Wat verandert er?

Burgers kunnen vanaf 1 maart 2015 aangifte inkomensheffing doen. Hierop geldt in 2015 nog een uitzondering voor belastingconsulenten en externe HUBA-partijen. Deze relaties kunnen als overgangsregeling wel voor 1 maart aangifte doen.

De aangiftetermijn wordt verlengd van 1 april naar 1 mei. Burgers die de garantie willen dat zij voor 1 juli bericht ontvangen, moeten voor 1 april aangifte doen. De garantieregeling verandert dus niet. De belastingrenteregeling evenmin. Wel heeft de staatssecretaris inmiddels laten weten dat  belastingplichtigen die volgend jaar moeten bijbetalen, daar 4 maanden extra de tijd voor krijgen (zie dit bericht) .

Wie toch uitstel wil voor het doen van aangifte, kan dat aanvragen voor 1 mei. Er wordt dan altijd uitstel verleend tot 1 september. De uitstelregeling voor belastingconsulenten blijft zoals hij is.

2.  Waarom wordt de aangifte beschikbaar gesteld op 1 maart?

Sinds een aantal jaren stelt de Belastingdienst de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) ter beschikking. Deze wordt door burgers erg op prijs gesteld. En steeds meer mensen maken hiervan gebruik. Voor de Belastingdienst levert de VIA ook grote voordelen op. De kwaliteit van de ingediende VIA aangiften is hoger dan de aangiften zonder VIA.

Toch zijn er nog mensen die niet wachten met aangifte doen totdat de VIA beschikbaar is. Zij downloaden het aangifteprogramma al voor 1 maart, waardoor zij niet over de VIA-gegevens beschikken. Een deel van deze groep doet uiteindelijk pas aangifte na 1 maart, maar dan zonder VIA.

De Belastingdienst wil het VIA-gebruik bevorderen. Het is dan niet logisch om al voordat de VIA gegevens beschikbaar zijn een aangiftemiddel beschikbaar te stellen. Daarom wordt de aangifte komend jaar pas beschikbaar gesteld als de VIA beschikbaar is: op 1 maart.

3.  Waarom wordt de aangiftetermijn verlengd naar 1 mei?

Zonder verlenging van de aangiftetermijn heeft de burger 1 maand (maart) de tijd om aangifte te doen. Dat is voor veel mensen voldoende. Toch zijn er 2 redenen om de aangiftetermijn te verruimen:

  • meer flexibiliteit voor de burger, zonder de noodzaak om uitstel te vragen
  • verlaging van druk op de Belastingdienst in maart door bredere spreiding

4.  Wat betekent dit voor de garantieregeling?

De garantieregeling blijft zoals hij was, dus: aangifte vóór 1 april is aanslag vóór 1 juli. En wel omdat we in veel gevallen wel in staat zijn om binnen 2 maanden een aanslag op te leggen, maar dit nog niet kunnen garanderen als burgers na 1 april aangifte doen. Mogelijk is dit een volgende stap, maar dat is afhankelijk van de resultaten van de proef komend jaar.De garantiedatum van 1 juli geldt dan niet en de mogelijkheid bestaat dat ze met belastingrente worden geconfronteerd als het een te betalen aanslag betreft die na 1 juli wordt opgelegd. Voor de 5% vroege aangevers verandert er dus wel wat. Dit moet uiteraard goed worden uitgelegd. Deze boodschap nemen we op in de aangiftecampagne.

6.  Wat merkt de Belastingdienst ervan?

Het aantal VIA-aangiften zal toenemen. Dit betreft niet alleen de aangiften die nu voor 1 maart binnenkomen, maar ook aangiften die nu in maart binnenkomen, maar waarvan de elektronische aangifte al voor 1 maart is gedownload.

5.  Wat merkt de burger?

Voor 95% van de burgers verandert er niets. Zij waren al gewend om aangifte te doen na 1 maart. Deze groep heeft nu meer tijd om aangifte te doen. Als ze van deze ruimte gebruik maken kan dat wel gevolgen hebben.

  • Als eind maart de druk op de systemen toch te hoog wordt, dan kunnen burgers het een paar dagen later nog eens proberen. Dat is niet fraai, maar dit kan gebeuren als iedereen tegelijkertijd aangifte wil gaan doen. De boodschap is dan: ‘Probeer het op een later moment nog eens. Uw aangifte is tijdig als u deze voor 1 mei indient en u ontvangt binnen 3 maanden bericht van de Belastingdienst’.

De druk op de BelastingTelefoon en de systemen in de maand maart kan toenemen. Dit hangt af van het aangiftegedrag van burgers. Volgens onderzoek zullen de effecten hiervan beperkt zijn. De aangiften die nu voor 1 maart worden ingediend, worden straks in maart ingediend en een deel van de aangiften die nu in maart worden ingediend, wordt straks in april ingediend.

 

bron: www.belastingdienst.nl

Share