Belastingen

Iedere ondernemer dient periodiek belastingaangifte te doen. Wij helpen u uw belastingaangiften tijdig en juist te doen (en te verzenden). Lenderink Accountants biedt de verzorging van de volgende belastingaangiftesoorten aan:

Inkomstenbelasting

Aan de inkomstenbelasting zijn zowel particulieren als ondernemers die een eenmanszaak, maatschap of vof drijven onderworpen. De belangrijkste bron voor de inkomstenbelasting van ondernemers is de ‘winst uit onderneming’. Deze wordt bepaald middels de opgestelde jaarrekening van de onderneming. Ondernemers (die voldoen aan het zogenoemde urencriterium) kunnen vervolgens gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten zoals de ondernemersaftrek en de MKB-vrijstelling. Wanneer u uw inkomstenbelasting door ons laat verzorgen kunt u erop vertrouwen dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van alle fiscale mogelijkheden.

Vennootschapsbelasting

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, zoals de besloten vennootschap (BV), zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting geldt de winst, welke door middel van de jaarrekening naar voren komt, als basis voor de aangifte. De aangifte van de vennootschapsbelasting van uw onderneming kunt u door ons laten verzorgen.

Omzetbelasting

Met de omzetbelasting krijgt vrijwel iedere ondernemer te maken. Op basis van de administratie van uw onderneming stellen wij periodiek de aangifte van de omzetbelasting op. Hierbij wordt door ons een uitvoerige controle gedaan op de juistheid van de verschuldigde of terug te vorderen omzetbelasting.

Loonheffingen

Indien u als ondernemer te maken heeft met personeel dient u als werkgever loonheffing in te houden om deze vervolgens af te dragen aan de belastingdienst.

Wij van Lenderink Accountants zorgen voor een juiste aangifte bij de belastingdienst.

Overige belastingen

Incidenteel zullen er andere aangiften moeten worden gedaan. Ook bij deze aangiften zullen wij u ondersteunen.  Hierbij kunt u denken aan: Erf- en schenkbelasting en Dividendbelasting.

Horizontaal toezicht

In onze moderne samenleving is samenwerking de sleutel om te komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat voortbrengingsketens optimaal op elkaar zijn afgestemd om snelle doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit te waarborgen. Dat geldt ook voor het fiscale proces: de hele administratieve keten van

transactie tot aangifte en aanslag is een keten waarin de ondernemer, de fiscale dienstverlener én de Belastingdienst een rol spelen.

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf, in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier én op een manier waarbij de belastingplichtige weet waar hij aan toe is.

Lenderink Accountants is HT gecertificeerd en kan u helpen deel te nemen aan deze nieuwe vorm van samenwerking met de Belastingdienst.

Lees meer in de Brochure van de Belastingdienst.