Share

65+
Vanaf volgend jaar kunnen AOW’ers gemakkelijker door werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De feiten over deze nieuwe Wet doorwerken na  AOW op een rij.

Gemakkelijker werken met 65-plussers

Het doel van deze wet is om 65-plussers in dienst te nemen en te houden. Op dit moment kan deze groep alleen doorwerken na hun 65ste als ze zzp’er zijn of als ze via een uitzendbureau werken. Met deze wet krijgt deze groep meer kans geven op een baan of een tijdelijk contract.

Minder lang loon doorbetalen

Bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer hoeft de werkgever vanaf volgend jaar maximaal 13 weken het loon door te betalen (in plaats van de huidige twee jaar).

Vaker een tijdelijk contract

Daarnaast mag de werkgever de AOW-gerechtigde werknemer vaker een tijdelijk contract geven. Dat staat in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Minder werknemersverzekeringen

Het wordt voor werkgevers goedkoper om 65plussers in dienst te nemen omdat de meeste werknemersverzekeringen niet gelden voor deze groep. Hierdoor hoeven beide partijen geen premies te betalen, waardoor een werknemer minder hoeft af te dragen van het brutoloon.

Minder re-integratieverplichtingen

De periode voor de re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, worden verkort naar 13 weken. In 2018 kan de overheid besluiten om de loondoorbetalingsperiode nog verder in te perken naar maximaal zes weken.

Opzegtermijn

De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is straks standaard één maand.

Bron: zorg van de zaak

Share