Share

WHK voorbeeldbrief

Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een brief met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed. verzorgt Lenderink Accountants uw aangifte loonheffingen, geef de brief dan aan ons.

Wat is de werkhervattingskas (WHK)?

Uitleg premies Werkhervattingskas 2015

Door de Modernisering Ziektewet verdween per 2014 de gedifferentieerde premie WGA en kwam er een nieuwe premie: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Deze Whk-premie bestaat uit:
• premiedeel WGA-vast
• premiedeel WGA-flex
• premiedeel ZW-flex

Verrekening premies WGA-vast en WGA-flex

De Whk-onderdelen WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever voor de helft verrekenen met de
werknemer. De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Het voor ons belangrijkste deel staat op de eerste pagina bij ‘Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk’. Daar staan namelijk de drie percentages die voor úw bedrijf gelden, en waar wij dus mee moet rekenen.

De fiscus meldt op die plaats drie premies omschreven, die we voor u als volgt hebben vertaald naar de overeenkomstige premies in de salarisadministratie:
– premiecomponent voor WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen: *%. In uw salarisadministratie: WGA-vast.
– premiecomponent voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen: *%. In uw salarisadministratie: WGA-flex.
– premiecomponent voor ZW-lasten: *%.  In uw salarisadministratie: Ziektewet flex werkgever

In schema ziet het er zo uit (voorbeeldpercentages!):

Loon salarissoftware Afbeelding: Beschikking fiscus, termen ‘vertaald’ naar premies in Loon

 

Share