De VAR blijft nog wel even!

Wetsvoorstel. In het kader van de aanpak van de ‘schijnzelfstandigheid’ is kort na Prinsjesdag het Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) gepubliceerd. Het was de bedoeling dat de BGL in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou komen. De...