Optimaal gebruik doelmatigheidsgrens WKR

  Vergoedingen en verstrekkingen moeten volgens de werkkostenregeling (WKR) voldoen aan een ‘gebruikelijkheidstoets’. Daarbij hanteert de Belastingdienst een doelmatigheidsgrens. Hoe benut u deze optimaal en waarom is dit gunstig? Werkkostenregeling. Volgens de WKR...

Tablet of mobieltje in plaats van loon?

Wij krijgen in de praktijk nogal wat vragen over de toepassing van de cafetariaregeling vanaf 2015. Volgens de fiscus zou dit niet in alle gevallen mogelijk zijn. Werkkostenregeling verplicht. Zoals bekend, zijn middels het Belastingplan 2015 nog enkele belangrijke...